ОИЦ-СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ОИЦ-СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На провелата се днес, 10 декември 2021г., заключителна пресконференция по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Смолян за периода 2019-2021 г .“ бяха представени резултатите от дейността на Областен информационен център-Смолян за последните три години. Проектът на община Смолян е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Пресконференцията бе открита от зам.-кмета на община Смолян и ръководител на Проекта – г-н Марин Захариев, който сподели своето удовлетворение, че вече 10 години Областен информационен център-Смолян успява да бъде мост между бенефициентите и различните програми с Европейско финансиране. „Радваме се, че държавната политика в тази насока продължава и че ще имаме възможност да се възползваме от услугите на ОИЦ-Смолян и през следващите години чрез нов проект, по който община Смолян вече е кандидатствала“ – каза г-н Захариев. Управителят на Центъра – г-жа Цветанка Генчева представи дейността на ОИЦ-Смолян за последните три години и изказа своето задоволство, че всички заложени дейности и цели са изпълнени. За периода 2019-2021 г. екипът на Центъра е провел 63 информационни събития за

Вирни се горе