ОИЦ организира работни срещи във връзка с разработване на концепции за интегрирани териториални инвестиции

ОИЦ организира работни срещи във връзка с разработване на концепции за интегрирани териториални инвестиции

Областен информационен център-Смолян, като част от Звеното за медиации към Регионален съвет за развитие на Южен централен регион за планиране организира тематични работни срещи във връзка с отворената за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“. Срещите ще се проведат на 17 август (четвъртък) и 18 август (петък) 2023 г. в залата на Областна администрация Смолян, като целта им е запознаване и обсъждане на специфичните изисквания по отделните програми, участващи в подхода ИТИ и осъществяване на съдействие за сформирането на партньорства между заинтересованите страни.

Срещите ще се проведат както следва:

17 август 2023 г. (четвъртък)

10.00 – 11.30 ч.

11.30 – 11.40 ч.

11.40 – 12.30 ч.

12.30 – 13.30 ч.

Специфични изисквания и правила по програма „Околна среда“

Кафе-пауза

Специфични изисквания и правила по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Обедна почивка

13.30 – 15.00 ч. Специфични изисквания и правила по програма „Образование“

15.00 – 15.15 ч.

15.15 – 16.30 ч.

16.30 – 17.00 ч.

Кафе-пауза

Специфични изисквания и правила по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” 2021-2027 (ПНИИДИТ)

Дискусия

Закриване на срещата

18 август 2023 г. (петък)

10.00 – 12.00 ч.

Специфични изисквания и правила по програма „Развитие на регионите“

12.00 – 13.00 ч.

Обедна почивка

13.00 – 15.00 ч.

15.00 – 15.15 ч Специфични изисквания и правила по програма „Развитие на човешките ресурси“

Кафе-пауза

15.15 – 17.00 ч.

Дискусия

Закриване на срещата

ОИЦ-Смолян кани всички заинтересовани да се включат в избраните от тях тематични работни срещи, които са публични.

Вирни се горе