ОИК – Златоград, обяви за неприети предложенията от референдума и по трите въпроса

 ОИК – Златоград, обяви за неприети предложенията от референдума и по трите въпроса

Общинската избирателна комисия – Златоград, обяви за неприети предложенията от местния референдум и по трите въпроса. Това съобщи за "Фокус“, Ирина Иванова – председател на ОИК – Златоград. Тя обясни, че по Закона за пряко участие на граждани в държавна власт и местно самоуправление се отчита резултата, ако проведеният референдум и резултата от него отговаря на две условия, а именно да са гласували не по-малко от 40 % от общия брой хора, имащи избирателни права за участие в него и с отговор "да“ да са гласували повече от половината от гласоподавателите, които имат вот.

"След провеждане на референдума, нямаме изпълнена първата хипотеза за 40 % от гражданите да са участвали в гласуването, както и тази, с "да“ да са отговорили повече от половината от гласувалите в референдума“, допълни Иванова.

Припомняме, че гласуването на първия местен референдум в община Златоград и в област Смолян приключи при избирателна активност от едва 18,07 %. Гласувалите на местното допитване в родопската община са общо 1839 души от имащите право на глас 10 178 избиратели.

Въпросите, но които трябваше да отговорят гласоподавателите бяха:

  1. Смятате ли, че при толкова нерешени проблеми в благоустрояването (улици, водопроводи, канализация и др.) в гр. Златоград, Старцево, Ерма река, Долен, Аламовци и в останалите населени места, изграждането на кооперативен пазар е по-важно да се извърши в следващите месеци, при положение, че има съществуващ такъв?

  2. Необходимо ли е в момент на икономическа криза Община Златоград да изтегли кредит в размер на 1 700 120 лева за изграждане на Общински кооперативен пазар и този кредит да се изплаща от всички данъкоплатци в продължение на десет години?

  3. Съгласни ли сте в центъра на града-до парка, да се изгради кооперативен пазар, вместо подходящ за туристическия облик на града обект?

След проведеният референдум, в следващ удобен момент, например следващ кмет, може да внесе искане за изграждане на кооперативен пазар, както и да направи встъпване в дълг, за да се изгради той, каза още Ирина Иванова.

Вирни се горе