Одобрен е проект на Програма за съвместно действие между министерствата на туризма на България и Гърция

 Одобрен е проект на Програма за съвместно действие между министерствата на туризма на България и Гърция

Министерският съвет одобри проект на Програма за съвместно действие между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Република Гърция за периода 2024-2026 г. в областта на туризма.

Документът отразява готовността на двете страни да засилят приятелските си отношения и да допринесат за допълнителното развитие на сътрудничеството в областта на туризма.

Страните ще насърчават съвместното си сътрудничество, както за развитие на видовете туризъм с най-голям потенциал за привличане на туристи, като СПА, културен, морски, планински, екотуризъм и др., така и в областта на квалификацията на кадри и участието в съвместни проекти с европейско финансиране. Страните ще си сътрудничат в рамките на Световната организация по туризъм към ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и др.

Гърция е сред основните туристически пазари за страната ни. През 2022 г. са регистрирани над 806 хил. посещения на гръцки туристи до България и над 1.3 млн. пътувания на българи до Гърция.

Вирни се горе