ОДМВР - Смолян обявява конкурс за осем вакантни длъжности

ОДМВР -  Смолян обявява конкурс за осем вакантни длъжности

ОДМВР – Смолян обявява конкурс за осем вакантни длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Съгласно заповед на Министъра на вътрешните работи в Областна дирекция на МВР – Смолян е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1.полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности;

2.младши автоконтрольор II – I степен – 4 (четири) вакантни длъжности;

3.младши полицейски инспектор – 1 (една) вакантна длъжност. Документите за участие в конкурса ще се приемат в звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Смолян до 18.10.2021 г. включително, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 67, всеки работен ден от 10.00 ч. до 11.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч.

Телефон за връзка 0301/35314 Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница на ОДМВР Смолян в рубриката „Конкурси”.

Вирни се горе