ОД на МВР в Смолян проведе международно обучение по превенция на домашното насилие

ОД на МВР в Смолян проведе международно обучение по превенция на домашното насилие

ОД на МВР в Смолян проведе международно обучение по превенция на домашното насилие.

Международен семинар с участието на младежи от Полша, Унгария, Северна Македония и България бе проведен в сградата на ОД на МВР в Смолян. Събитието е в рамките на проект 2022-1-BG01-KA152-YOU-000057646 – „Детоксикирай връзките си“, финансиран по програма „Еразъм +“.

Целите на проекта са младежите да придобият нужните умения, за да имат здравословни и хармонични взаимоотношения със своите близки, както и как да оказват правна и психологическа подкрепа на свои приятели, станали жертви на домашно насилие и токсични връзки.

По време на семинара инспектор Белев запозна младежите с обхвата на правната дефиниция за домашно насилие, профилите на извършителите и жертвите, най-честите причини за този феномен, както и правните механизми за неговото противодействие и превенция. Той сподели с тях опита от своята работа - как да разпознават първите признаци на риск и какви правни мерки могат да вземат в случай, че станат жертва или свидетели на домашно насилие. По време на последвалата дискусия младежите задаваха много въпроси, поради което събитието продължи по-дълго от предвиденото.

belev

Вирни се горе