ОД на МВР Смолян отново е в челните места в страната с традиционно ниски нива на престъпност и висок процент разкриваемост на извършителите на престъпления

ОД на МВР Смолян отново е в челните места в страната с традиционно ниски нива на престъпност и висок процент разкриваемост на извършителите на престъпления

Добрите думи за постигнатото отлично взаимодействие между институциите е важната оценка за работата на областната дирекция, заяви пред състава заместник-главният секретар на МВР гл.комисар Димитър Кангалджиев. Той коментира, че това сътрудничество трябва да се концентрира върху превенцията - основен елемент за противодействие на престъпността. Вчера заместник - главният секретар на МВР комисар Димитър Кангалджиев присъства на отчет-анализа на ОДМВР-Смолян, а днес ръководството на полицията представи данните от отчета и пред медиите.

Дирекцията отново се нарежда в челните места в страната с традиционно ниски нива на престъпност и висок процент разкриваемост на извършителите на криминални престъпления. Като цяло регистрираните криминални и икономически престъпления през изминалата година бележат спад с около 9% спрямо предходната 2022 г., отчете директора на ОДМВР-Смолян – старши комисар Цветан Цанков. Той посочи, че специално внимание е насочено към ефективното противодействие на случаите на домашно насилие и на територията на областта за първи път в страната е проведена специализирана полицейска операция по тази линия. Старши комисар Цветан Цанков изрази увереност, че постигнатите резултати и добри практики по всички направления, ще бъдат надградени през настоящата година.

Кангалджиев поздрави служителите за постигнатите резултати и изведе необходимостта от активизиране на работата по ефективно противодействие на икономическата престъпност с акцент - киберпрестъпност. Главен комисар Кангалджиев обърна специално внимание на заложеното изискване за планирано и стриктно обучение на униформените и увери, че ръководството на МВР полага максимални усилия за подобряване на работната среда и техническата обезпеченост на служителите.

Гости на годишния анализ бяха областният управител, кметът на гр. Смолян, кметове на всички общини в областта, председателят на общинският съвет, апелативен прокурор в гр. Пловдив, окръжен прокурор, представители на административния, окръжен и районен съд и на структурите за местно самоуправление.

Регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР – Смолян през 2023 г. бележат намаление с 9,2% в сравнение с 2022 г. (473 регистрирани престъпления спрямо 521). В РУ – Чепеларе – 9,9% и РУ – Златоград – 2,6%, се отчита увеличение на регистрираните престъпления, а в РУ – Мадан – 17,1%, РУ – Смолян – 13,5%, РУ – Девин – 12 %, се отчита намаление на регистрираните криминални престъпления, сочат данните от отчета.

Най-висока остава престъпността на територията на РУ – Смолян – 40,8% от регистрираните престъпления на територията на областта. Следват РУ – Девин – 17,1%, РУ – РУ – Чепеларе – 16,5%, Мадан – 15,4%, и РУ – Златоград – 8,2%.

Увеличение бележат престъпленията, извършени от НИ – с 4,2% повече в сравнение с 2022 г. (224 при 215 за 2022 г.), като 43,8% от тях са извършени на територията на РУ – Смолян, 18,8% на РУ – Девин, 17,9% на РУ – Чепеларе, 11,2% на РУ – Мадан и 5,4% на РУ – Златоград.

В структурата на криминалната престъпност доминиращи са общоопасните престъпления, което се превръща в устойчива тенденция за обслужваната територия през последните 8 години.

Старши комисар Цветан Цанково бяви пред медиите какви ще бъдат приоритетите пред смолянската дирекция през настоящата година. Подобностите във видеото:

Altenative text

Вирни се горе