Обявяват вековен орех за защитен вид край с.Дрянка

Обявяват вековен орех  за защитен вид край с.Дрянка

РИОСВ – Смолян започна процедура по обявяването на дърво от вида Орех (Juglans regia) за защитено. Забележителното дърво се намира в землището на село Дрянка, община Баните и е на възраст около 100 години. То е с височина 18 метра и диаметър в основата 2,70 метра. Процедурата по обявяването на вековното дърво е по предложение на собствениците на имота, в чиито граници се намира то. След запознаване с предложението и проверка на терен, документите са изпратени до министъра на околната среда и водите за обявяването на дървото за вековно.

Вирни се горе