Обявяване на конкурс

Обявяване на конкурс

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Смолян конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП) Смолян

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи и МЗ № 8121з-1453/15.09.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи,

ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Смолян при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР на 27 (двадесет и седем) младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

СЕКТОР „СПЕЦИАЛНИ ТАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ“

 • тактически полицай-старши тактически полицай (водач на автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - НОВО СЕЛО

01 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай (завеждащ автотранспорт) - 1 (една) вакантна длъжност

02 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай (завеждащ автотранспорт) - 1 (една) вакантна длъжност;

 • полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност;

04 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност;

ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

 • полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ИВАЙЛОВГРАД

01 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КРУМОВГРАД

ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай (водач на служебно куче) - 2 (две) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МОМЧИЛГРАД

02 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай (завеждащ автотранспорт) - 1 (една) вакантна длъжност;

ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - МАКАЗА

 • полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.

ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ - МАКАЗА с месторабота ГКПП-Рудозем

 • полицай - старши полицай - 6 (шест) вакантни длъжности.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ЗЛАТОГРАД

ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ДОСПАТ

01 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай (водач на служебно куче) - 1 (една) вакантна длъжност.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

02 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай - 2 (две) вакантни длъжности;

 • полицай - старши полицай (завеждащ автотранспорт) - 1 (една) вакантна длъжност.

ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ПЕТРИЧ

01 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 1 (една) вакантна длъжност.

02 ГРУПА "ОХРАНА НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА"

 • полицай - старши полицай - 1 (една) вакантна длъжност.

 • полицай - старши полицай (водач на патрулен автомобил) - 2 (две) вакантни длъжности.

Зап.№ 8121К-12685/09.10.2023 г.

http://publicmvr.mvr.bg/dhr/ в рубриката „Конкурси и обяви“

Вирни се горе