ОБЯВЕНО Е БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В КВ. УСТОВО, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В РАЙОНА НА ОБРАЗУВАЛИЯ СЕ КАРСТОВ КОМИН

ОБЯВЕНО Е БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В КВ. УСТОВО, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ В РАЙОНА НА ОБРАЗУВАЛИЯ СЕ КАРСТОВ КОМИН

Кметът Николай Мелемов обяви бедствено положение на територията на гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Александър Стамболийски“, в района на образувалия се карстов комин и за имоти с идентификационни номера по КАИС – 67653.925.7, 67653.925.6, 67653.925.392, 67653.848.17, 67653.925.393, 67653.925.364 и 67653.925.350.

За овладяването на бедствието се предприемат следните мерки/ дейности:

Забранява се достъпа до имот с идентификационен номер по КАИС 67653.925.7, собственост на г-н Димитър Илиев.

Въвеждат се временни ограничения за физически и юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели на обекти и МПС по улица „Александър Стамболийски“ в района на обявеното БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

Начало на въвеждане на БЕДСТВЕНОТО ПОЛЕЖЕНИЕ - 08:00 часа на 31.08.2022 г.

Срок на действие на БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - до овладяване на бедствието или издаване на заповед за отмяната му.

Изпълнението на Заповедта е възложено на инж. Мариана Цекова – заместник- кмет на Община Смолян.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе