Обучителни семинари на тема зелена икономика се организират за млади предприемачи в Смолян

 Обучителни семинари на тема зелена икономика се организират за млади предприемачи в Смолян

Обучителни семинари за млади предприемачи по въпроси за европейското и национално законодателство в областта на околната среда, зелената икономика и зеленото предприемачество предстоят на 29 и 30 ноември в Смолян, съобщиха от сдружение “Младежки форум 21 век”. Участниците в семинара ще се допускат след представяне на зелен сертификат за COVID, като е предвидена възможност и за онлайн включване. Първият семинар на 29 ноември е на тема “Законодателството в областта на околната среда и въвеждането на системи за управление на околната среда – предизвикателства и възможности”. През втория ден е предвидено обучение и дискусия относно зелена и кръгова икономика, еко иновации и зелено предприемачество, предаде БТА. Двата семинара са част от проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция-България 2014-2020”.

Вирни се горе