Обучения за надграждане на професионалните умения на полицейските служители се провеждат в ОДМВР – Смолян

Обучения за надграждане на професионалните умения на полицейските служители се провеждат в ОДМВР – Смолян

Служители с полицейски правомощия от всички подразделения на дирекцията – от охранителна полиция, пътна полиция, дежурни части и т.н. преминаха пореден етап на обучение за повишаване на професионалната им компетентност.

Обучението премина през теоретична и практическа част на терен, в рамките няколко тематични панела, провеждано под ръководството на инструктори от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ – МВР. Тематиката обхваща основните тактически действия в ситуации близки до реални - при спиране и проверка на лица и моторни превозни средства; действия при възникване на заплаха; използването на физическа сила, помощни средства, оръжие; използването на устройства за принудително спиране на МПС; нормативната база; техниката; правилата; зоните на отговорност и др.

В теоретичната част, бяха разгледани въпроси, свързани с нормативната база, тактиката по прилагане на полицейските правомощия, правата на задържаните лица, реда за употреба на физическа сила, лична защита, помощни средства и оръжие, преследване на автомобил и принудителното спиране на превозното средство, действия при неподчинение и похвати за задържане.

Практическото занятие се проведе на плаца пред РДБЗН-Смолян, където, разпределени в екипи, служителите приложиха в действие теоретичните знания. Бяха проиграни ситуации, свързани с принудително спиране на МПС, чрез разпъване на лента с шипове, принудително извеждане и задържане на водач, който не се подчинява и оказва съпротива на полицейските органи, различни тактики за неутрализиране и задържане на лица.

Занятията се провеждат по график, утвърден от главния секретар на МВР главен комисар Живко Коцев по разпореждане на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов , с цел по-добра практическа подготовка на целия състав и подобряване на реакцията им при кризисни ситуации. Паралелно с това във всяко от подразделенията на дирекцията е заложено ежемесечно време за подготовка и проверка на работата с оръжие на служителите, провеждат се обучения по стрелба, полицейска лична защита и физическа подготовка.

Alterne text

Alterative text

Alternate text

Вирни се горе