Обучение за новоназначени библиотекари се проведе в библиотеката

  Обучение за новоназначени библиотекари се проведе в библиотеката

В Регионална библиотека „Николай Вранчев” се проведе обучение за новоназначени библиотекари от читалищни библиотеки в област Смолян. Обучителните дейности са част от проект „Регионална библиотека – Смолян - експертно – консултантски, обучителен и краеведски център”, който библиотеката изпълнява към Министерство на културата.

Целта на обучителните занятия е да се повиши квалификацията на работещите в обществените библиотеки като се дадат основни и допълващи теоретични и практически знания.

В тридневното обучение се включиха 10 новoназначени библиотекари, които под ръководството на библиотекаря експерт и методист в Регионална библиотека, Милка Матева, се запознаха с основните библиотечни дейности и нормативна база в областта на библиотечното дело. Обучителната програма включваше получаване на знания и умения за комплектуване и обработка на библиотечни документи, обща и индивидуална регистрация на библиотечни ресурси в КДБФ и инвентарна книга, библиотечна статистика, сигниране и подреждане на библиотечен фонд.

За нуждите на обучаемите бяха закупени 10 комплекта с обучителни материали, които подпомогнаха теоретичната и практическата им подготовка.

С представяне електронните ресурси на Регионална библиотека в обучението се включи инж. Галина Жукова, гл. експерт „Информационно осигуряване”. Тя наблегна върху ефективното използване сайта на институцията и възможностите за включване на дигиталния му ресурс в бъдещи библиотечни дейности на читалищата.

Дарина Славова, зав. отдел „Справочно-библиографски и Краезнание” в регионалната библиотека запозна новоназначените библиотекари с начини за формиране и обособяване на справочно - краеведски фонд в малката читалищна библиотека и използване споделените онлайн краеведски ресурси на проведено обучение в културната институция.

За да бъде проследена степента на усвояване на знанията получени по време на обучението, в близките месеци се планира посещение на място от методиста Милка Матева в десетте читалищни библиотеки. Така на терен ще се извърши допълваща експертно-консултантска дейност и ще се коригират неточности в работния процес.

При закриване на срещата директорът на Регионална библиотека Светлана Хаджиева връчи удостоверения на участниците с пожелания професията библиотекар да бъде вдъхновяваща за тях и уверение, че Регионална библиотека ще остане помощник и партньор в бъдещата им библиотечна работа.

Вирни се горе