Обучение в библиотеката в Златоград

Обучение в библиотеката в Златоград

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Кирково –Златоград” проведе в библиотеката на ОНЧ ”Просвета-1908” обучение на тема : МОЯТ ПРОЕКТ И МОЯТ БИЗНЕС- ПО УСПЕШНИ И РЕАЛИСТИЧНИ ЧРЕЗ МИГ”. В обучението се включиха читалища от Златоградска и Кирковска общини, кандидати за проекти, сдружения, активни граждани. Разяснено беше как да се оформи и реализира проектната идея, указания за работа с информационния портал ИСУН 2020, както и практическа въвеждане на проекта за кандидатстване по процедура в ИСУН 2020. Във втория ден на обучението беше акцентирано върху бизнес план за успешен бизнес и какво следва в бъдеще, съобщи Зорка Хаджиева- гл. библиотекар.

Вирни се горе