Обучение по инициативата "Право-водител за жени" реализира Клуб на жените "Родопчанка" в Девин

Обучение по инициативата "Право-водител за жени" реализира Клуб на жените "Родопчанка" в Девин

При голям интерес в конферентната зала на хотел "Орфей" Девин премина двудневнит обучителен семинар по инициатива на Клуб на жените "Родопчанка" - Смолян, с наименование "Правоводител за жени". Обучението е в рамките на проект „Права и ценности“, който е финансиран от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Това е поредната успешно реализирана инициатива в рамките на проект от Клуб на жените „Родопчанка“. Пред повече от 30 участника в семинара Диана Калайджиева, представи накратко дейността на клуба, а Радка Тунева-Янчевска обясни за инициативата и целите на проекта.

"Харта за основните права на ЕС и уменията за нейното използване и прилагане" представи Надежда Митева от Сдружение с нестопанска цел "Европа директно" Смолян. За "Правото в помощ на жените" говори съдия Елка Хаджиева от Районен съд Девин, която сподели и редица примери от практиката си като магистрат. Интересен доклад представи пред участниците и доц. д-р Йоана Павлова, която обясни за овластяването на жените чрез промяна на ценности и нагласи. Доц. Йоана Павлова е заместник декан по “Международна дейност и връзки с обществеността“ в Стопански факултет на Техническия университет - София. Доц. д-р Павлова е университетски координатор по политиките за равнопоставеност на половете.

Като изключително полезно събитие окачестви обучението адв. Анелия Йончева, което има за основна цел да овласти жените и младите момичета за техните основни човешки права и все така актуалната тема на домашното насилие. Адв. Йончева е юридически съветник към Българска платформа – Европейско женско лоби и медиатор извънсъдебно разрешаване на спорове, адвокат по Гражданско и семейно право, Защита от домашно насилие, Защита правата на жените и децата, и дискриминация. Тя разшири темата и с редица примери от своята практика като адвокат.

Лекция на тема : „Различията в заплащането между половете - тенденции и предизвикателства в контекста на Директива за прозрачност в заплащането между половете“ изнесе Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение.

Приветствие от името на кмета на Девин Здравко Иванов поднесе Елка Станчева –секретар на Община Девин, която бе лектор по темата „Основни понятия и принципи на застъпничеството. Стратегии и комуникационни умения“.

Валентин Кехайов, председател на НПО "Млади изследователи за младежко развитие" продължи темата за застъпничеството и зареди с енергия и полезни инициативи обучаващите се. Той представи
застъпнически кампании - добри практики и прилагането им.

Клуб на жените „Родопчанка“ Смолян е една от активно работещите и развиващите се организации в неправителствения сектор. Организацията е изключително съпричастна и работеща за разрешаване на проблемите на жените и младите хора от област Смолян. Активно защитава правата им, помага им да се развиват като личности и професионалисти в различни сфери, а уязвимите групи да намерят своето достойно място в обществото.

Altee text

Alternve text

Alternate text

Alternative txt

Alternativext

Alternative tex

Вирни се горе