Обучени са 50 учители от Смолян по националната кампания “Моето първо работно място”

Обучени са 50 учители от Смолян по националната кампания “Моето първо работно място”

Регионалният съвет на КНСБ в град Смолян, съвместно със Синдиката на българските учители и Регионалното управление по образование стартира Националната образователната кампания “Моето първо работно място” в региона.

В рамките на кампанията бяха обучени 50 учители от област Смолян по ключови компетенции „Трудови, социални и осигурителни права“, които следва да проведат обучения на завършващите XII клас ученици в час на класа.

Целта е завършващите средно образование ученици, постъпвайки за пръв път на работа, да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения.

Вирни се горе