Общото събрание на акционерите на МБАЛ - Смолян, избра Недялко Славов за председател на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите на МБАЛ - Смолян, избра Недялко Славов за председател на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян, избра Недялко Славов за независим член на Съвета на директорите на лечебното заведение. Събранието се проведе на 29 февруари 2024 година и решението за промяната е вписано в Търговския регистър. Недялко Славов бе избран за председател на Съвета на директорите, в който са още Ваня Величкова - зам.-председател, и д-р Марин Даракчиев - изпълнителен директор на МБАЛ - Смолян.

В началото на ноември миналата година Министерството на здравеопазването обяви конкурс за избор на независим член, който бе спечелен от Недялко Славов.

Недялко Славов е роден на 16.07.1973 година в Златоград. Той е магистър по икономика в Икономическия университет във Варна. Пет години е финансов анализатор в „Горубсо Златоград“, четири години - експерт „Икономическо развитие“ в Община Златоград. Народен представител в 41-то и 44-то НС. От 2014 до 2021 година - областен управител на Смолянска област.

Вирни се горе