Общо 300 хил.лв. се отпускат за възстановяване на военни паметници

Общо 300 хил.лв. се отпускат за възстановяване на военни паметници

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Средствата, в размер на 300 000 лв., ще бъдат разпределени между общините Аврен, Аксаково, Антон, Априлци, Белоградчик, Болярово, Брезово, Ветово, Видин, Враца, Вълчедръм, Гулянци, Гурково, Две могили, Девня, Добричка, Елена, Земен, Ихтиман, Казанлък, Камено, Каспичан, Минерални бани, Момчилград, Никопол, Нови пазар, Правец, Родопи, Роман, Самоков, Септември, Сливен, Смолян, Средец, Стралджа, Суворово, Тунджа, Тутракан, Търговище, Ценово, Чирпан и др.

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.

Съгласно Закона за военните паметници, те са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ и до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната бе изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от ремонт и възстановяване и са свързани с отбелязването на 110 години от Балканските войни през 2022-2023 г.

На територията на страната са изградени над 1800 български военни паметника в над 1300 населени места. Към тях не се отнасят чуждестранните военни паметници, както и паметниците на борците за Освобождение на България от турско робство и паметниците на участниците в антифашистката съпротива. Съществуващият в момента Национален регистър на военните паметници е създаден от Министерството на отбраната в периода 2004-2007 г. В него се съдържат данни за 1515 военни паметници на територията на всички области на страната.

Вирни се горе