Общинският съвет в Смолян заседава днес

Общинският съвет в Смолян заседава днес

Общинският съвет в Смолян ще заседава днес, 28 юли от 13:00 часа в зала № 247 на Община Смолян.

В предожения Дневен ред са включени 26 точки. Сред тях са:

Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 година;

Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година;

Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот, Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост;

Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян;

Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект (общински апартамент на правоимащ наемател);

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 911 от 30 юни 2022г. на Общински съвет – Смолян.

Местният парламент ще разгледа и споразумение за сътрудничество между Община Смолян и „Сън Парк“, както и промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Смолян.

Вирни се горе