Общинският съвет в Смолян ще разглежда проектобюджета за 2023 г. на предстоящото заседание

 Общинският съвет в Смолян ще разглежда проектобюджета за 2023 г. на предстоящото заседание

Общинският съвет в Смолян ще се проведе свое заседание на 29 септември 2022 г. от 13.00 часа в Сесийната зала на Общината.

В предложения Дневен ред са заложени за разглеждане общо 25 точки.

Сред тях е Допълнение на Решение № 951 от 25.08.2022 г. за утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната 2022/2023 година.

В предложените докладни записки е и кандидатстване по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027, приоритет 2 „По-зелено Средиземноморие“, специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсно ефективна икономика“ като водещ партньор в проектно предложение.

На вниманието на местния парламент ще бъде Проектобюджет 2023 г. и Актуализирана бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2024 – 2025 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.

Вирни се горе