Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 30 юни

Общинският съвет в Смолян ще проведе заседание на 30 юни

Председателят на Общински съвет – Смолян Ангел Безергянов свиква заседание на Общинския съвет на 30 юни 2022 г. от 13.00 часа в Сесийната зала на Община Смолян. В предложения Дневен ред са заложени 42 точки.

Сред по-важните са: Удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги и Приемане на решение за сформиране на комисия за реформиране на „Дом за стари хора“ в село Фатово.

На вниманието на местния парламент ще бъде представено предложение за „Определяне на зони за престой и платено паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян”.

Общинските съветници ще разглеждат и предложение за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 30 години за изграждане на енергийни обекти – наземни фотоволтаични електроцентрали и съпътстваща инфраструктура върху общински недвижими имоти.

Вирни се горе