ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ НА ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ РАЗЧЕТА ЗА РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2023 ГОДИНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ НА ДНЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ РАЗЧЕТА ЗА РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2023 ГОДИНА

Общинският съвет прие и одобри на днешното заседание разчета за разходи на Община Смолян за 2023 година до приемане на Закон за държавният бюджет на република България.

Разчетът за разходи на община Смолян е с балансирано бюджетно салдо и е в размер на 71 598 649 лв. като държавно делегираната дейност е

40 601 088 лв. и местната - 30 997 561 лв. Преходният остатък е 15 416 238 лв. От тези средства държавната дейност е в размер на 4 108 566 лв. и местната дейност - 11 307 672 лв.

Няма увеличение на данъци и такси в община Смолян през 2023 г., а всички разходи са обезпечени, коментира по време на заседанието председателят Бюджетната комисия Стоян Иванов.

За поредна година условията за работа на общините са силно повлияни от динамичните промени във външната среда. Политическата и икономическата кризи, социалната, здравната и геополитическата обстановка определят трудно прогнозируема среда и ни изправят пред безпрецедентна ситуация при управлението на местните финанси. Особено силен продължава да бъде натиска върху бюджета на общините, породен от инфлацията, продължаващото нарастване на цените на енергоносителите и на цените за строителство, посочи вносителят на докладната кметът Николай Мелемов.

Към 31.12.2022 г. Народното събрание не прие Закон за държавен бюджет за 2023 година и така за втора поредна година държавата не спази определените от Закона за публичните финанси срокове на бюджетната процедура. Липсата на държавен бюджет възпрепятства възможността за приемане на общински бюджет за съответната година, с което допълнително се утежнява управлението на местните финанси.

За разлика от бюджетната 2022 г., когато закъснението при приемане на Закон за държавен бюджет на република България беше едва три месеца, то през 2023 г. се очертава държавата и общините да работят без приет закон за държавен бюджет за 2023 г. поне до месеците май или юни. Предвид предстоящите в края на годината местни избори, това „закъснение“ със сигурност ще създаде риск редица местни инициативи да бъдат забавени или блокирани в този период, посочи още Мелемов.

В ПМС №7/19.01.2023 г. са одобрени размерите на субсидиите за делегирани държавни дейности на база на достигнатите размери на определените стандарти.

Вирни се горе