Общинският съвет прие Бюджета на Община Чепеларе за 2024г.

Общинският съвет прие Бюджета на Община Чепеларе за 2024г.

Общинският съвет прие бюджета на Община #Чепеларе за 2024 г. , индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и бюджетна прогноза за периода 2025-2026 г. От общо 13 общински съветници, 11 присъствали, девет гласуваха „за“ и двама - „въздържали се“.

Рамката на бюджета на Община Чепеларе за 2024 г. е 15 797 901 лева. От тях делегираните от държавата дейности са на стойност 8 518 633 лв. и от местни дейности 7 279 268 лева.

„ През 2024 г. ние ще продължаваме да се стремим към превръщането на община Чепеларе в център на опазване на традициите, повишаване на стандарта на живот, да привличаме повече инвестиции за създаване на съвременна инфраструктура. В този бюджет сме заложили и богат календар на културни и спортни прояви, както и много туристически атракции.

Стремим се към ефективност на бюджетните разходи; оползотворяване на европейски средства за реализиране на инфраструктурни проекти, изпълнение на проекти в сферата на образованието, социалните услуги, други сфери; поддържане и подобряване на общинската инфраструктура; осигуряване на качествени социлни, образователни, здравни и културни услуги; развитие на туризма и спорта в общината; ефективност и качество на административни услуги.

Проектът на бюджет за 2024 г. е съобразен с икономическите тенденции в страната. В този си вид той е насочен към гражданите с цел осигуряване на по-доброто му разбиране, публичност и прозрачност на разходите за финансиране на политиките на общината.“ – заяви кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев като заключение на детайлното си предложение.

По време на сесията бяха задавани уточняващи въпроси от общински съветници, за които получиха аргументирани отговори.

В интернет страницата на Община Чепеларе можете да слушате на запис сесията на общински съвет от 19.02.2024 г. за приемане на бюджета за 2024 г. Решенията и протокола също можете да намерите в раздел Общински съвет.

Напомняме на жителите на община Чепеларе, че сесиите на Общински съвет са със свободен вход и тези, които имат желание и възможност да присъстват са добре дошли. Всички останали заинтересовани лица могат да намерят информация като решения, протокол, както и запис от излъчването на живо по общинското интернет радио, на административния сайт на община Чепеларе - www.chepelare.org – секция Общински Съвет.

Вирни се горе