ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 Г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 Г.

Общинският съвет прие бюджета на Община Смолян за 2024 г. след повече от два часа дебати. 16 от съветниците гласуваха „за“, а 11 бяха против.

Кметът Николай Мелемов посочи, че бюджетът е балансиран, съставен е след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян.

Той осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите.

Рамката на бюджета на Община Смолян за 2024 г. е 81 146 826 лева. От тях делегираните от държавата дейности са на стойност 49 329 500 лв. и местни дейности - 31 817 326 лева.

По време на обсъждането на бюджета бяха направени предложения от съветници, някои от които бяха приети, а други не се приеха от разпоредителния орган.

Вирни се горе