Общинският съвет определи до 15 служители,които да проверяват за опазването на околната среда

Общинският съвет определи до 15 служители,които да проверяват за опазването на околната среда

На определени улици, където се изхвърлят едрогабаритни отпадъци ще бъде поставено видеонаблюдение

Общинският съвет определи необходимия брой служители, с които да се сключат временни трудови договори за проверки и опазване на околната среда на територията на община Смолян. Предложението беше внесено от кмета Николай Мелемов. За посочената дейност ще бъдат назначени до 15 човека на временни трудови договори за период от шест месеца.

Зам.-кметът инж.Мариана Цекова обясни, че на определени улици като ул.“Кокиче“ ще бъде поставено видеонаблюдение, защото се изхвърлят едрогабаритни отпадъци – дивани, печки, хладилници. Това не е битов отпадък, посочи зам.-кметът. За установените нарушения ще бъде сигнализирана полицията. Първата задача на назначените служители ще бъде да извършват проверки за опазване на околната среда. Те ще сезират за нарушения и ще уведомяват оторизираните органи в Община Смолян. Инж.Цекова допълни, че служителите от дирекция „Строителство, инфраструктура и екология“ са крайно недостатъчни да извършват проверки и да съставят актове за нарушения. Затова ще бъдат подпомогнати в дейността си. По предложение на съветника Салих Аршински бе прието тези служители да бъдат командировани и по други населени места, по искане на кметовете и кметските наместници.

Вирни се горе