ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НАДГРАДИХА УМЕНИЯТА СИ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ИСУН

ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НАДГРАДИХА УМЕНИЯТА СИ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ИСУН

Днес, 11.07.2024 г. екипът на ОИЦ-Смолян организира еднодневно събитие за общинските служители от всички 10 общини от Област Смолян на тема „Електронно кандидатстване и отчитане на проекти в ИСУН2020 за представители на общинска администрация от област Смолян”. Обучението се проведе в Сесийна зала на Община Смолян и на него присъстваха над 50 общински служителя от цялата Област.

Събитието бе открито от зам.-кмета и ръководител на Проекта – г-н Марин Захариев, който каза, че ефективната работа с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) е от изключително значение за общинските администрации, защото всяка община кандидатства и изпълнява значителен брой проекти с европейско финансиране, а всичко това се случва през ИСУН и подобен тип обучение ще бъде много полезно.

Лектори на обучението бяха представители на Отдел „Информационни системи“, Дирекция ‚Централно координационно звено“, Министерство на финансите. Отделът отговаря за развитието и поддръжката на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН).

Г-н Георги Стратиев – началник на Отдел „Информационни системи“ и неговите колеги представиха пред присъстващите обща информация за системата ИСУН, а също така ги запознаха детайлно с Модул „Електронно кандидатстване“ и „Електронно отчитане“, подготовка на технически и финансов отчет, комуникация с Управляващите органи и др..

В рамките на последващата дискусия бяха обсъдени конкретни казуси и затруднения, които общинските администрации са срещнали при изпълнението и отчитането на техните проекти в ИСУН, а г-н Стратиев отбеляза колко важна за тях е обратната връзка, за да може работата с ИСУН да е максимално лесна и оптимизирана.

Обратната връзка за събитието от страна на всички присъстващи бе, че подобен тип обучения са изключително полезни и важни.

Вирни се горе