Общинските съветници в Смолян си вдигнаха заплатите

Общинските съветници в Смолян си вдигнаха заплатите

Общинските съветници в Смолян гласуваха увеличение на възнаграждението за участие в сесии и комисии. То ще е в размер на 70 % от средната брутна работна заплата в общинска администрацията. Това прави около 350 лв месечно, изчисли вносителят на предложението съветникът Стоян Иванов. Досега възнаграждението е било в размер на 135 лв. на съветник.

Местният парламент гласува и санкции за съветници, които не участват в сесии и комисии по неуважителни причини. 20 % ще бъде удръжката от заплатата на съветник, който неучаства в заседанията, а 10% ще бъде санкцията за неучастие в комисиите.

В четири общини на област Смолян местните парламенти увеличиха заплатите си.В Девин, Мадан и Борино гласуваха тавана от 70 %, а в Доспат приеха почти същото увеличение, но го обвързаха с участието на съветниците в комисии.

Вирни се горе