Общинските съветници ще гласуват отпускане на финансова помощ за лечението на Даниела Йорданова

Общинските съветници ще гласуват отпускане на финансова помощ за лечението на Даниела Йорданова

В Община Смолян е получено писмо от родителите на 17-годишната Даниела Йорданова от Смолян с искане за отпускане на еднократна финансова помощ за покриване на част от лечението на детето в чужбина. От извършената справка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян е установено, че Даниела е освидетелствана с решение на ТЕЛК с 50 % инвалидност с диагноза остра лимфобластна левкимия. До сега на детето са проведени три химио и лъчетерапии. Съгласно Закона за семейните помощи за деца, майката получава 350 лв. Предстои присаждане на стволови клетки от член на семейството, който е на 100 % съвместим. Трансплантацията трябва да се извърши в чужбина, но разходите по лечението на Дани са непосилни за семейството й. Според Решение на Общински съвет – Смолян са утвърдени средства над 500 лв. за едно лице от бюджета на Община Смолян, след решение на Постоянната комисия по здравеопазване и социална дейност. Това е записано в докладната записка, внесена от кмета Мелемов. Сумата, която ще се отпусне за лечението на Дани не е опомената в докладната. Предстои решението да бъде взето от общинските съветници на заседанието им в четвъртък – 28 април.

В Дневния ред за предстоящата сесия ще се разгледат общо 19 точки. Заседанието започва в 13.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие в него.

Вирни се горе