Общинските съветници от групата на ПП-ДБ с позиция за подкрепа на НЧ "Пробуда-1903", село Стойките

Общинските съветници от групата на ПП-ДБ с позиция за подкрепа на НЧ "Пробуда-1903", село Стойките

Единственият по рода си Музей на гайдата има необходимост от средства, за да може да продължи да посреща гости от цяла България и света.

Създаден през 2022 г. този музей стъпва извън стандартните рамки на музейното изложение, смесвайки музикална и фолклорна експозиция със звукови постановки. Събрани са над 300 експоната, сред които 35, определени за движими културни ценности. Експозицията разказва историята на гайдата през вековете и представя гайдарското изкуство в България от всички седем фолклорни области. Музеят на гайдата е създаден в съответствие с всички законови изисквания, а колекцията е вписана в Списъка на обществените колекции, съгласно чл. 8 от Наредба № Н-9 от 27 април 2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции

С нарастването на интереса на туристи от цялата страна, Читалището се изправя пред предизвикателство, свързано с липсата на уредник. Въпреки, че Музеят функционира с работно време, утвърдено от Министерство на културата, до настоящия момент такъв не е назначен, като секретарката на НЧ "Пробуда-1903", село Стойките, отваря вратите на музея за посетителите, грижи се за обслужването и поддръжката му.

“Ние вярваме, че е в интерес на Община Смолян, както и в интерес на стремежа за предоставяне на добър, разнообразен и атрактивен културен и туристически продукт на жителите и гостите на община Смолян, да направи нужното за запазване и развитие на дейността на Музея на гайдата и да положи грижовни усилия за утвърждаване и представяне на културното наследство на Родопите. Начин това да се случи е като се отделят средства от годишната държавна субсидия за народните читалища за нужния щат и така да даде възможност Музейната експозиция "Гайдата - древна и вечна" да показва достойно самобитния блясък и магия на родопската гайда и на българските традиции, занаяти и фолклор.” заяви Михаил Тодоров, общински съветник.

От създаването на музея до момента, НЧ "Пробуда-1903" в Стойките полага неописуеми усилия, за да се осигури щатна бройка за уредник на музея. Затова общинските съветници от "Продължаваме Промяната-Демократична България" апелират за преразглеждане на годишната държавна субсидия за народните читалища в общината и насочване на допълнителна субсидирана бройка към НЧ "Пробуда-1903" в село Стойките, с цел подпомагане на усилията за поддържане на Музейната експозиция "Гайдата - древна и вечна".

Вирни се горе