Общинските избирателни комисии от област Смолян получиха изборните книжа за вота на 29 октомври

Общинските избирателни комисии от област Смолян получиха  изборните книжа за вота на 29 октомври

Днес, 23 октомври 2023 година, по график, упълномощен със заповед на Областния управител на област Смолян, представител на Областна администрация – Смолян и, упълномощени с решение на всяка Общинска избирателна комисия (ОИК), не по-малко от двама членове на ОИК, получиха от печатница „ДЕМАКС“ АД - гр. София хартиените бюлетини за съответния вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство), ролките със специализирана хартия за машинно гласуване, както и книжата и материалите за изборите на 29 октомври 2023 г.

Съгласно решение на Централната избирателна комисия, бюлетините и ролките за всяка община се съхраняват в определени от Областния управител за целта помещения, които могат да са и на територията на съответната община. „С моя заповед от 11 септември 2023 г. са определени помещенията в 10-те общини от област Смолян, в които ще се съхраняват бюлетините, като помещенията предварително са обследвани от служители на МВР и ПБЗН, в тях е монтиран и СОТ. Още днес бюлетините ще бъдат предадени на упълномощени служители от общинските администрации и членове на ОИК, и ще бъдат транспортирани до всяка община под охраната на МВР. След поставяне на бюлетините и ролките, помещенията ще се запечатат с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, подпечатани с нейния печат и отразени дата и час на поставяне. До предаването на бюлетините и ролките на секционните избирателни комисии, помещенията ще бъдат под денонощна охрана от служители на МВР.“, поясни пред медиите областният управител Захари Сираков.

Общият брой секции в област Смолян е 273, като в това число влизат 9 подвижни секционни избирателни комисии (по една в общините Баните, Девин, Доспат, Мадан и Рудозем, и по две в общините Борино и Неделино) и две комисии в болниците в Смолян и Мадан. Секциите, в които ще се гласува с хартиени бюлетини и с машини са 131. В 98 населени места от област Смолян ще се произведе и избор за Кмет на кметство. Съгласно предварителните избирателни списъци, избирателите в областта са 94 661.

bul

izbor

Вирни се горе