Общински съветник от групата на ПП-ДБ предложи създаването на комисия за изграждане на градски парк

Общински съветник от групата на ПП-ДБ предложи създаването на комисия за изграждане на градски парк

Ивайло Турналиев, общински съветник от групата на ПП-ДБ, в началото на месец януари внесе предложение за решение за създаване на временна комисия към Общински съвет-Смолян, която да разгледа възможности за изграждане на градски парк в град Смолян. Предложението е включено в дневния ред на заседанието на Общинския съвет Смолян, насрочено за 09.02.2024 г.

Град Смолян, намиращ се в сърцето на Родопа планина, изпитва значителен дефицит в устройството на обществено ползвани площи. Липсата на обособен и благоустроен градски парк оставя жителите и гостите на града лишени от възможности за отдих в рамките на града. Това е от особена важност за различни групи, включително деца, майки с бебета, възрастни хора и лица с двигателни затруднения.

Предложението на общинския съветник е насочено към постигане на няколко цели, сред които са:

Поставянето на вниманието на кмета на общината и общинска администрация,

както конкретна цел, която евентуално да припознаят, изграждането на нов,

благоустроен, достъпен и атрактивен градски парк на гр. Смолян

Събиране и обобщаване от евентуална създадена комисия на становищата на

водещи местни специалисти относно подходяща локация на бъдещият градски парк.

(включително повече от един при възможност.)

Координация между становищата на специалистите и администрацията,

отговорна за общинската собственост, с цел избор на една или повече локации, които са

едновременно подходящи за начинанието и с терени преобладаващо общинска

собственост.

Събиране и обобщаване на конкретни идеи и предложения относно организацията

и устройството на бъдещия парк.

Подготвяне на обозрим срок на заключителен и препоръчителен документ, които

да бъде предоставен на кмета на общината и общинската администрация, от който те

свободно да могат да се ползват при организацията на оперативната дейност по

изграждането на парка или парковете.

Създаването на временна комисия е предложено с цел значително да се подпомогне начинанието и да се постигнат целите за устройство на градски парк.

“Въпреки, че тези по-скоро оперативни задачи стоят в прерогативите на кмета и

неговата администрация, считам че Общинския съвет може чрез създаване на временна

комисия, да поеме инициатива и значително да подпомогне начинанието” посочва Ивайло Турналиев във внесеното предложение за решение.

Предложението предстои да бъде гласувано на следващото заседание на Общински съвет-Смолян.

Вирни се горе