Общински съвет - Смолян ще заседава на 28 юли

Общински съвет - Смолян ще заседава на 28 юли

Председателят на Общински съвет-Смолян Ангел Безергянов свиква заседание на Общинския съвет на 28 юли 2022 г. от 13.00 часа в зала № 247 на Община Смолян, с предложение за дневен ред от 26 точки. Сред по важните от тях са :

Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година.

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода 01.10.2021 г. – 30.06.2022 г.

Докладва: Ангел Безергянов – Председател на Общински съвет - Смолян и други.

Вирни се горе