Общински съвет Смолян ще заседава на 24 февруари онлайн

	 Общински съвет Смолян ще заседава на 24 февруари  онлайн

Смолянският общински съвет ще проведе заседание на 24-ти февруари от 13:00 часа при осигуряване на пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от общината. В дневния ред са включени 72 точки.

Сред по-важните от тях са определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землищата на редица села.

Приемането на програмата за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.

И няколко точки за продажба и изкупуване на имоти, както и предложение за отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и юридически лица с изтекла давност към община Смолян.

Вирни се горе