Общински съвет Смолян ще заседава на 23 февруари. В дневния ред са заложени 79 точки!

 Общински съвет Смолян ще заседава на 23 февруари. В дневния ред са заложени 79 точки!

Общински съвет в Смолян ще проведе редовно заседание на 23 февруари 2023 г. от 13.00 часа в Сесийната зала на Общината.

В предложения Дневен ред са включени цели 79 точки.

Сред по-важните от тях са:

Кандидатстване на Община Смолян с проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Социално включване“, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции- BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“.

Приемане на План за трансформиране на „Дом за стари хора“ - с. Фатово.

Депозирани докладни записки от ликвидатора на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327 с вх. № ОбС000045 от 30.01.2023 г. и вх. № ОбС000058 от 08.02.2023 г.

Доклад за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2022 г.

Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Българска телеграфна агенция върху имот частна общинска собственост за разкриване на пресклуб на БТА по реда на Закона за общинската собственост и други.

Вирни се горе