Общински съвет – Смолян ще проведе заседание на 28 март

Общински съвет – Смолян ще проведе заседание на 28 март

Общински съвет – Смолян ще проведе заседание на 28 март от 10 часа в Сесийна зала на Община Смолян. В дневния ред са включени 28 докладни записки, а последната е отговори на въпроси и питания.

Съветниците ще обсъдят бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2025–2027 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. Те ще се запознаят и с изпълнението на Общия устройствен план на Община Смолян за 2023 год. и ще гласуват Общинския план за младежта за 2024 г. съгласно чл. 16, ал.1 от Закона за младежта.

На вниманието на общинарите ще бъде и подписване на партньорско споразумение за изпълнение на проект по програма "Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027, приоритет 2 "По-зелено Средиземноморие“, мисия 3 "Насърчаване на области със "зелен“ начин на живот“.

Ще се обсъди и осигуряване на допълнително финансиране на одобрените проектни предложения по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г.

В местния парламент ще се дискутира и повторно удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Грижа в дома в Община Смолян“, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г.

Ще се приеме Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2023 г. и ще бъде гласувана Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2024 г.

Предстои и определяне на втори етап за започване на действие на зони за престой и платено паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян.

Ще се разгледа и кандидатстване на Община Смолян за членство към Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“

На заседанието предстои да се обсъдят и други важни за жителите на община Смолян теми и предложения.

Вирни се горе