Общински съвет – Смолян прие промени в Наредба 3 за определяне размера на местните данъци

Общински съвет – Смолян прие промени в Наредба 3 за определяне размера на местните данъци

Общински съвет – Смолян прие Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян, предаде Агенция "Фокус“.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Стоян Иванов заяви, че има две основни предложени. "В данък придобиване събираме около 1,2 млн. лв., ако се приложи увеличението от 20 %, колкото е инфлацията, ще се съберат около 200 000 лв. повече от този данък. Другата промяна е в туристическия данък, той е минимален, а промените са необходими и наложителни. Промяната ще доведе от 100 на 120 хил. лв. приходи“, поясни Иванов.

Общинският съветник Божидар Шуманов предложи данък придобиване да не се променя на 3.00 % и да запази размера си от 2.5 от данъчната оценка и предложението бе прието от вносителя на докладната.

След гласуване, останалите промени бяха приети с 18 гласа "за“, 2 "против“ и един "въздържал се“.

С това решение, се прие промяна на туристическия данък в община Смолян, определен в размер както следва:

1.За курортен комплекс Пампорово в размер на 1,20лв.

2.За гр. Смолян, курортно ядро Смолянски езера и курортно ядро Райковски ливади в размер на 0,80лв.

3.Курортно ядро Хайдушки поляни и останали населени места в размер на 0,50лв.

Наредбата влиза в сила от 01.01.2023 г.

Вирни се горе