Общински съвет – Смолян прие Програмата за управление на Общината до 2027 г.

Общински съвет – Смолян прие Програмата за управление на Общината до 2027 г.

Общински съвет – Смолян прие Програмата за управление на Общината до 2027 г. Вносителят на докладната записка и кмет на Смолян, Николай Мелемов заяви, че Програмата за управление включва политики и ангажименти, целящи постигането на растеж, благоденствие и благополучие на жителите на община Смолян, като за успешното им изпълнение ще се стремим към доброто сътрудничество между кмета на общината и общинската администрация, кметовете на населените места, гражданите, неправителствения сектор, бизнеса, институциите в различните сфери и органите на държавната власт и като цяло различните заинтересовани страни. Диалогът, доброто взаимодействие, сътрудничеството и партньорството са основен принцип и предпоставка, за да надградим постигнатото и да продължим развитието на нашата община, посочи още Мелемов, предаде Агенция Фокус.

Една от задачите, които са поставени в Програмата е Смолян да бъде чист, зелен и иновативен. Общинското ръководство си поставя за цел подобряване състоянието на публичния и частен сграден фонд, поддържане на съвременна естетична, чиста и достъпна градска среда, опазване чистотата на въздуха и въвеждане на екологосъобразна градска мобилност. Подобряване на достъпността и изпълнение на инфраструктурни дейности в подкрепа на икономическото развитие на района.

В Програмата е залегнало също, Смолян да бъде модерен и привлекателен туристически и културен център. За да се случи това, от общината посочват, че ще продължат усилията за подобряване на материалната база и подкрепа за разкриване на пълния потенциал на културните институции - Художествена галерия, Регионален исторически музей "Стою Шишков“, Регионална библиотека "Николай Вранчев“, ФА "Родопа“, Родопски драматичен театър "Николай Хайтов“, ОКОЦ "Планетариум“, читалища и училища. Водещи остават задачите по опазване на културното наследство, подкрепа на местни творци, организиране на фестивали, развиване на програми за културен обмен, подпомагане на училищата по изкуства в гр. Смолян и с. Широка лъка. Ще продължи и подкрепата за културни събития и фестивали с принос както за опазване на културното наследство, така и за развитие на фестивален туризъм като Роженския събор, "Песпонеделник“ в с. Широка лъка, "Гайдарско надсвирване“ в с. Гела, "С песните на Надежда Хвойнева“ в с. Левочево, Национален гайдарски събор "Апостол Кисьов“ в с. Стойките, Национални фолклорни конкурси "С песните на Георги Чилингиров“ в Полковник Серафимово и "Изворен глас“ в с. Смилян и много други.

Сред основните цели на Програмата е Смолян да бъде едно по-добро място за живеене. За тази цел ще се продължи процеса по деинституционализация на услугите за възрастни хора (замяна на институционалната грижа за възрастни хора с грижа в семейна или близка до семейната среда), чрез изграждане на социални услуги включени в Националната карта на социалните услуги.

Друга важна цел за настоящия мандат е Смолян да продължи да бъде градът на знанието. "Важна цел за нас е да продължим да поддържаме адекватна на демографските и социални условия градинска и училищна мрежа, с тенденция за съхраняване на учебните заведения в селата и запазване статута на защитените и средищните училища“, се посочва в Програмата.

В Програмата е залегнало също, Смолян да бъде град с младежки дух и активни хора. За целта се предвижда продължаване на инвестициите в спортния комплекс и надграждаме с нови съоръжения. Ще се търси финансиране за изграждане на нови спортни и атракционни съоръжения, както и покриване на някои от съществуващите, с цел целогодишна употреба. Предвижда се да се разработи и защити проект за финансиране на общински зимен атракцион до стадион "Смолян“, който да включва детска писта за шейни и ски, ледена пързалка, допълнителни атракции, както и съпътстваща инфраструктура и други дейности, свързани със спорта.

В Програмата за развитие на община Смолян е отделено място и на подобряване на административния капацитет за по-качествено и компетентно управление с участие на гражданите. Ангажираността на гражданите в управлението на града и съвместената има работа с местната администрация са от съществено значение за успешното създаване и прилагане на местните стратегии и политики.

Освен заложените цели и приоритети в Програмата, от Общински съвет – Смолян бяха приети и няколко допълнителни предложения, направени по време на заседанието днес.

Едно от тях е да се въведен по-щадящо третиране на пътната настилка през зимата при възможност и наличие на средства.

Прие се и предложение за възобновяване на Орфеевите празници от 2025 година.

Прие се и предложение да се осигури безплатен достъп до ски съоръженията в Пампорово през целия зимен сезон за децата до 18 години от община Смолян.

Съветниците приеха и предложение за общинска политика за реално предучилищно ранноезиково обучение.

Управленската програма на общината до 2027 г. бе приета с 22 гласа "за“, без "против“ и 2-ам "въздържал се“.

Програма за управление за периода на мандат 2023 – 2027 г. е отворен документ, който може да бъде допълван съобразно нуждите и тенденциите за развитие на Община Смолян.

Вирни се горе