Общински кръг от Националното състезание по безопасност на движението по пътищата се проведе в Златоград

Общински кръг от Националното състезание по безопасност на движението по пътищата се проведе в Златоград

На 04.05.2022 г. се проведе общинският кръг от Националното състезание по безопасност на движението по пътищата през учебната 2021/2022 година. Организатор на състезанието е Община #Златоград, съвместно с МКБППМН, а домакин СУ „Антим I“, гр. Златоград. Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност.

Четири училища от Община Златоград взеха участие със свои отбори: ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Долен, СУ „Св. Княз Борис I“ с. Старцево и СУ „Антим I“ гр. Златоград. Те включваха момичета и момчета от първа състезателна група - V - VII клас. Състезанието се проведе в две части – писмен тест от въпроси, разработени в съответствие с учебното съдържание и практически тест – изпълнение на елементи с велосипед по състезателно трасе. И четирите отбора показаха знания и умения по безопасно движение по пътищата.

На първо място се класираха учениците от ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, които ще представят Община Златоград на Областния кръг от състезанието.

Вирни се горе