Общински етап от Ученически игри 2018/2019г. се проведе в Девин

Общински етап от Ученически игри 2018/2019г. се проведе в Девин

На 30.01.2019г. (сряда) в СУ “Христо Ботев” гр.Девин се проведе общински етап от Ученически игри 2018/2019 учебна година. Те са част от държавната политика за организиране и провеждане на вътрешноучилищни турнири с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и дееспособността на учениците в областта на спорта.

Спортното събитие беше открито от секретаря на общината,а награждаването от председателя на ОбС гр.Девин.

Участниците се състезаваха в 3 възрастови групи (V-VII клас); (VIII-X клас); (XI-XII клас).

Община Девин удостои с грамоти подписани от кмета Красимир Даскалов, както следва: на 1-во място по Шахмат:

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Девин, кв.Настан;

2-ро място: СУ “Христо Ботев”, гр.Девин;

2-то място: ОУ “Гео Милев” , с.Грохотно;

Тенис на маса V-VII клас:

1-во място: ОУ “Пейо Яворо”, с.Гьоврен;

2-ро място: СУ “Христо Ботев”, гр.Девин;

3-то място: ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Девин, кв. Настан;

За участие бяха наградени и

ОУ “Христо Ботев” ,с.Лясково;

ОУ “Гео Милев” ,с.Грохотно;

VIII-X клас:

1-во място: СУ “Христо Ботев”, гр.Девин;

2-ро място: ПГЕ “А.С.Попов”, гр.Девин;

XI-XII клас:

1-во място: ПГЕ “А.С.Попов”, гр.Девин;

2-ро място; СУ “Христо Ботев”, гр.Девин;

Първенците ще имат възможността да се състезават на областно ниво в гр.Смолян март-април тази година.

Раздадоха се на победителите спортни принадлежности, беше подсигурен и обяд за всички участвали в спортното мероприятие със средства от Община Девин. Изявата на училищни отбори чрез доброволно участие спомага за стимулиране на двигателната и умствената дейност сред учениците, именно заради това общинското ръководство подкрепя и насърчава подобни спортни игри. Ежегодно се заделят средства за реализиране на извънкласно физическо възпитание на подрастващите, като местната управа се стреми към изграждане на иновативна спортна инфраструктура,която да предостави възможност на учениците, да съумеят, да запазят спортните традиции в Община Девин.

Вирни се горе