Общински съвет – Смолян ще заседава на 25 ноември

сряда, 24 ноември 2021 г.

Онлайн заседание ще проведе Общинският съвет – Смолян на 25 ноември 2021 г. от 15.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка, с предложение за дневен ред от 20 точки. Сред по-важните са :

Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“.

Кандидатстване на Община Смолян финансиране от инструмента Еuropean City Facility (EUCF).

Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян, съгласно чл.103 ал.4 от ЗПФ.

Продажба на бракувани автомобили, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.

Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ ІХ – 110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ VIIІ – 10021 за курортно жилищно строителство в кв.2 в курортно – туристическо ядро „Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.

Постъпила покана за участие на Община Смолян за редовен член в СНЦ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ" с ЕИК: 205984612.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009