Нов социален проект стартира в община Мадан

четвъртък, 14 юни 2018 г.

Община Мадан и Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“.

Проектът е с продължителност 20 месеца, а основната цел е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ и ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ДРУГИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧЕНИ ЛИЦА чрез създаване на подходящи условия за професионалната им интеграция в сферата на социалната икономика. Предвижда се осигуряване на заетост до 12 месеца на 34 броя лица от уязвимите групи на територията на община Мадан (Хора с увреждания и Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица) към създаденото в рамките на проекта ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН“. Общата стойност на проекта възлиза на 391 154,40 лева

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009