Ловци от Доспат и Борино с гневно протестно писмо до институции и медии за незаконен капан за лов на дивеч

вторник, 19 декември 2017 г.

Ловци от ловната дружина гр. Доспат откриват капан за улавяне на жив дивеч на 500 метра от границата на ловно-стопанския си район. Капана е изграден от концесионер на ловна площ граничеща с територията на Доспатските ловци.

Възмутени до крайност ловците изпращат отворено протестно писмо-сигнал до министъра на МЗХГ, ИАГ, ЮЦДП – СМОЛЯН, ЮИДП – СЛИВЕН, БГ ЛОВ и РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ДЕВИН.

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

КОПИЕ: ДО

ДИРЕКТОРА НА ИАГ-СОФИЯ

Г-Н ГРИГОР ГОГОВ

ДО

ДИРЕКТОРА НА ЮЦДП – СМОЛЯН

Г-Н БОТЬО АРАБАДЖИЕВ

ДО

ДИРЕКТОРА НА ЮИДП – СЛИВЕН

ПЕЙЧО ВЪРБАНОВ

ДО

СОБСТВЕНИКА НА ЛОВЕН САЙТ " БГ ЛОВ"

ВАСИЛ ТЕРЗИЙСКИ

ДО

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ДЕВИН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ, УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

Разтревожени сме от незаконосъобразните действия на „Интер Агро – Сливен" ЕООД, която е сключила договор за дългосрочно ползване на Дивечовъден участък „Омана" от ДГС – Доспат. Същите след сключването на договора системно създават напрежение и проблеми върху местното население и ловците от съседните дружинки, като не допускат местното население да си обработват частните имоти, които се намират в района на ДУ. Също така не допускат добиването и извозването на дърва за огрев в района на ДУ „Омана" без тяхно разрешение. Същите тези наематели изградиха в разрез на закона капани за улов на диви прасета и друг вид дивеч. За същите тези закононарушения са уведомени ДГС – Доспат и ЮЦДП – Смолян, като надежда да се отстранят тези проблеми. Незаконния улов на дивите прасета засегна ЛРД – Змеица, ЛРД ­ Доспат и ЛРД – Борино, поради което сигнализирахме ЮЦДП – Смолян.

На 14.12.2017 г. бе извършена проверка съвместно от служители на ЮЦЦП – Смолян, ДГС – Доспат и представители на ОСЛРД-Доспат. От направената проверка на терен се установи, че в местността ,,Дерезли", землище на с. Късак, има функциониращ капан за улов на диви прасета. За констатацията е съставен констативен протокол от служители на ЮЦЦП-Смолян. В отговор на нашите сигнали за допуснати закононарушения от концесионера, получихме ответни действия към нас.

На 16.12.2017 г. около 09.00 ч. служителите на ЮИДП – Сливен Георги Стефанов Дончев, Тодор Петров Ванчев и Юсеин Хасанов Шакиров, със служебен автомобил „Тойота" бяла на цвят, с рег. № СИ 0191 АР, с надписи на нея ,,ЮИДП", съпровождани от лицето Севдалин Терзиев – служител в горепосочената концесия, извършиха проверка в местността „Адата", землище на с. Змеица, общ. Доспат. За извършената проверка същите съставиха Констативен протокол серия ЮИДП – №114145 и разписаха разрешителното за групов лов на дива свиня. Същите заявиха по време на проверката, че служителите от горското стопанство са осъществявали формален контрол и те са били изпратени от Министъра на земеделието и горите с цел да извършат проверки на ЛРД. Интересуваха се къде ловуват съседните дружинки и след като ни провериха, тръгнаха в посока ловището, в което ловуваха ЛРД – Доспат, отново съпровождани от лицето Севдалин Терзиев. Същата проверка е направена на ЛРД – Доспат, след което е извършена проверка на ЛРД Борино в местността „Тепе Баир". При извършената проверка лицата не са предоставили заповед с която са командировани в района на ЮЦЦП – Смолян. Поради това, че ловците се усъмнили в тяхната легитимност е подаден сигнал на тел.112. Отговорника е поискал от проверяващите лица да разпишат разрешителното за групов лов и да съставят констативен протокол. Проверяващите лица след като разбрали, че ловците от ЛРД – Борино са подали сигнал на тел. 112, са започнали да заплашват ловците с длъжностни лица от Изпълнителната агенция по горите и МЗХГ, които щели да ги лишат от право на лов. Лицата които са упоменати от проверяващите ще бъдат посочени при извършване на проверка от компетентните длъжностни лица, с цел да се извърши обективна проверка.

При извършената проверка от служители на РУ – Девин, проверяващите лица не са предоставили никаква командировъчна заповед и същите са носели демонстративно лично огнестрелно оръжие, с цел всяване на страх в проверяваните от тях лица.

По данни на лица от с. Змеица и с. Борино, Тодор Петров Панчев и Юсеин Хасанов Шакиров през лятото на 2017 г. са идвали многокраmо в района на концесията като гости на управителя и също така са ходили в концесията, намираща се на територията на ДГС – Борино, отново като гости на нейния управител Стефан Даскалов. Поведението на проверяващите лица е провокативно и насочено към осъществяване на репресия спрямо нас, ловците от ЛРД – Змеица, ЛРД – Доспат и ЛРД – Борино. Така и не видяхме техните баджове и заповедта, с която са били изпратени да ни проверяват. Съмняваме се, че проверката е изпратена не от министъра на земеделието, храните и горите, а от концесионера във връзка с направената констатация от 14.12.2017г., понеже двамата от проверяващите са му близки приятели. Същите тези проверяващи са нощували на 15.12.2017г.в ловния дом на Стефан Даскалов, който се намира в района на м. ,,Водна Кула" землище на с. Борино.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

МОЛЯ да разпоредите да бъде извършена проверка и да ни отговорите писмено:

  1. Законосъобразни ли са действията на Вашите служители.
  2. Имате ли издадена заповед, с която на служителите на ЮИДП – Сливен Георги Стефанов Дончев, Тодор Петров Нанчев и Юсеин Хасанов Шакиров им е разпоредено да извършват проверки в района на ДГС – Доспат и ДГС – Борино.
  3. Редно ли е държавни служители да нощуват във вили на концесионери, които ще трябва да проверяват.
  4. Защо служителите на ЮИДП – Сливен се съпровождат от лицето Севдалин Терзиев от с. Змеица /лицето, което храни дивеча в ДУ „ОМАНА"/.
  5. Ще се санкционира ли концесионера за използването на капаните и каква ще е съдбата на уловените от него прасета, които се намират в оградената площ до ловен дом “Дерезли“.
  6. Ако тези закононарушения се докажат, искаме да бъде прекратен договора за концесията.

Молим за вземане на адекватни мерки от Ваша страна и да не се използва държавния апарат за разчистване на сметки и реваншизъм от концесионерите. В противен случай заявяваме готовността си за протестни действия, съвместно с другите дружинки от района.

17.12.2017 г.

Председател на ЛРД – Змеица:

/Пламен Радостинов Шотаров/

Ръководител на лова при ЛРД – Борино:

/Али Реджеп Караахмед/

Представител на ЛРД – Доспат:

/Мирослав Елтимиров Архипов/

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009