Ловци от Доспат и Борино с гневно протестно писмо до институции и медии за незаконен капан за лов на дивеч

Ловци от Доспат и Борино с гневно протестно писмо до институции и медии за незаконен капан за лов на дивеч

Ловци от ловната дружина гр. Доспат откриват капан за улавяне на жив дивеч на 500 метра от границата на ловно-стопанския си район. Капана е изграден от концесионер на ловна площ граничеща с територията на Доспатските ловци.

Възмутени до крайност ловците изпращат отворено протестно писмо-сигнал до министъра на МЗХГ, ИАГ, ЮЦДП – СМОЛЯН, ЮИДП – СЛИВЕН, БГ ЛОВ и РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ДЕВИН.

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ

КОПИЕ: ДО

ДИРЕКТОРА НА ИАГ-СОФИЯ

Г-Н ГРИГОР ГОГОВ

ДО

ДИРЕКТОРА НА ЮЦДП – СМОЛЯН

Г-Н БОТЬО АРАБАДЖИЕВ

ДО

ДИРЕКТОРА НА ЮИДП – СЛИВЕН

ПЕЙЧО ВЪРБАНОВ

ДО

СОБСТВЕНИКА НА ЛОВЕН САЙТ " БГ ЛОВ"

ВАСИЛ ТЕРЗИЙСКИ

ДО

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ДЕВИН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ, УВАЖАЕМИ МЕДИИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОКУРОР,

Разтревожени сме от незаконосъобразните действия на „Интер Агро – Сливен" ЕООД, която е сключила договор за дългосрочно ползване на Дивечовъден участък „Омана" от ДГС – Доспат. Същите след сключването на договора системно създават напрежение и проблеми върху местното население и ловците от съседните дружинки, като не допускат местното население да си обработват частните имоти, които се намират в района на ДУ. Също така не допускат добиването и извозването на дърва за огрев в района на ДУ „Омана" без тяхно разрешение. Същите тези наематели изградиха в разрез на закона капани за улов на диви прасета и друг вид дивеч. За същите тези закононарушения са уведомени ДГС – Доспат и ЮЦДП – Смолян, като надежда да се отстранят тези проблеми. Незаконния улов на дивите прасета засегна ЛРД – Змеица, ЛРД ­ Доспат и ЛРД – Борино, поради което сигнализирахме ЮЦДП – Смолян.

На 14.12.2017 г. бе извършена проверка съвместно от служители на ЮЦЦП – Смолян, ДГС – Доспат и представители на ОСЛРД-Доспат. От направената проверка на терен се установи, че в местността ,,Дерезли", землище на с. Късак, има функциониращ капан за улов на диви прасета. За констатацията е съставен констативен протокол от служители на ЮЦЦП-Смолян. В отговор на нашите сигнали за допуснати закононарушения от концесионера, получихме ответни действия към нас.

На 16.12.2017 г. около 09.00 ч. служителите на ЮИДП – Сливен Георги Стефанов Дончев, Тодор Петров Ванчев и Юсеин Хасанов Шакиров, със служебен автомобил „Тойота" бяла на цвят, с рег. № СИ 0191 АР, с надписи на нея ,,ЮИДП", съпровождани от лицето Севдалин Терзиев – служител в горепосочената концесия, извършиха проверка в местността „Адата", землище на с. Змеица, общ. Доспат. За извършената проверка същите съставиха Констативен протокол серия ЮИДП – №114145 и разписаха разрешителното за групов лов на дива свиня. Същите заявиха по време на проверката, че служителите от горското стопанство са осъществявали формален контрол и те са били изпратени от Министъра на земеделието и горите с цел да извършат проверки на ЛРД. Интересуваха се къде ловуват съседните дружинки и след като ни провериха, тръгнаха в посока ловището, в което ловуваха ЛРД – Доспат, отново съпровождани от лицето Севдалин Терзиев. Същата проверка е направена на ЛРД – Доспат, след което е извършена проверка на ЛРД Борино в местността „Тепе Баир". При извършената проверка лицата не са предоставили заповед с която са командировани в района на ЮЦЦП – Смолян. Поради това, че ловците се усъмнили в тяхната легитимност е подаден сигнал на тел.112. Отговорника е поискал от проверяващите лица да разпишат разрешителното за групов лов и да съставят констативен протокол. Проверяващите лица след като разбрали, че ловците от ЛРД – Борино са подали сигнал на тел. 112, са започнали да заплашват ловците с длъжностни лица от Изпълнителната агенция по горите и МЗХГ, които щели да ги лишат от право на лов. Лицата които са упоменати от проверяващите ще бъдат посочени при извършване на проверка от компетентните длъжностни лица, с цел да се извърши обективна проверка.

При извършената проверка от служители на РУ – Девин, проверяващите лица не са предоставили никаква командировъчна заповед и същите са носели демонстративно лично огнестрелно оръжие, с цел всяване на страх в проверяваните от тях лица.

По данни на лица от с. Змеица и с. Борино, Тодор Петров Панчев и Юсеин Хасанов Шакиров през лятото на 2017 г. са идвали многокраmо в района на концесията като гости на управителя и също така са ходили в концесията, намираща се на територията на ДГС – Борино, отново като гости на нейния управител Стефан Даскалов. Поведението на проверяващите лица е провокативно и насочено към осъществяване на репресия спрямо нас, ловците от ЛРД – Змеица, ЛРД – Доспат и ЛРД – Борино. Така и не видяхме техните баджове и заповедта, с която са били изпратени да ни проверяват. Съмняваме се, че проверката е изпратена не от министъра на земеделието, храните и горите, а от концесионера във връзка с направената констатация от 14.12.2017г., понеже двамата от проверяващите са му близки приятели. Същите тези проверяващи са нощували на 15.12.2017г.в ловния дом на Стефан Даскалов, който се намира в района на м. ,,Водна Кула" землище на с. Борино.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

МОЛЯ да разпоредите да бъде извършена проверка и да ни отговорите писмено:

  1. Законосъобразни ли са действията на Вашите служители.

  2. Имате ли издадена заповед, с която на служителите на ЮИДП – Сливен Георги Стефанов Дончев, Тодор Петров Нанчев и Юсеин Хасанов Шакиров им е разпоредено да извършват проверки в района на ДГС – Доспат и ДГС – Борино.

  3. Редно ли е държавни служители да нощуват във вили на концесионери, които ще трябва да проверяват.

  4. Защо служителите на ЮИДП – Сливен се съпровождат от лицето Севдалин Терзиев от с. Змеица /лицето, което храни дивеча в ДУ „ОМАНА"/.

  5. Ще се санкционира ли концесионера за използването на капаните и каква ще е съдбата на уловените от него прасета, които се намират в оградената площ до ловен дом “Дерезли“.

  6. Ако тези закононарушения се докажат, искаме да бъде прекратен договора за концесията.

Молим за вземане на адекватни мерки от Ваша страна и да не се използва държавния апарат за разчистване на сметки и реваншизъм от концесионерите. В противен случай заявяваме готовността си за протестни действия, съвместно с другите дружинки от района.

17.12.2017 г.

Председател на ЛРД – Змеица:

/Пламен Радостинов Шотаров/

Ръководител на лова при ЛРД – Борино:

/Али Реджеп Караахмед/

Представител на ЛРД – Доспат:

/Мирослав Елтимиров Архипов/

Вирни се горе