Кметът на Девин подписа два договора с Държавен фонд “Земеделие”

сряда, 15 май 2019 г.

На 14.05.2019 г.в София, в Държавен фонд " Земеделие ", кметът на община Девин Красимир Даскалов подписа два договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка – 7.2 " Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ". Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

“Двата проекта са финансирани със 100 % безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, което е демонстрация на европейската солидарност . Община Девин изготви и кандидства с проект за Реконструкция на ул. “ Гимназиална “ в отсечката до моста за гробищния парк , на стойност 927 798, 21 лв. и проект за изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в кв. Настан, на стойност 96 862,97 лв. За наша радост , благодарение на добрата работа на екипа от специалисти и експерти от общинска администрация и двата ни проекта бяха одобрени.”, коментира кметът на община Девин.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009