Община Златоград спечели финансиране на проект за реновиране на "Илийкова чешма"

  Община Златоград спечели финансиране на проект за реновиране на "Илийкова чешма"

Община Златоград спечели финансиране на проект за реновиране на "Илийкова чешма" от конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“. „Илийкова чешма“ е разположена на Общински път Златоград – с. Аламовци, в района на язовир „Златоград“. Целта е да се съхрани и подобри съществуващата инфраструктура, като се реновира чешмата, която към настоящия момент е в изключително неугледно състояние. Нарушено е бетоновото корито, нарушена е шапката и облицовката от камък. Пространството около чешмата също има нужда от облагородяване. Водохващането е извършено преди два века, като последното реновиране е през 1979 година. Водата е изворна, като източникът на захранване е планински извор. Изследвана е и е годна за пиене.

Снимката е илюстративна

Вирни се горе