Община Златоград дари медицинско оборудване на болницата

Община Златоград дари медицинско оборудване на болницата

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020., Община Златоград получи финансиране за изпълнение на допълнителни дейности, с цел преодоляване последствията и влиянието на Ковид пандемията.

С осигурените средства бяха закупени болнични легла за интензивна грижа с антидекубитални матраци, обикновени болнични легла, оксиметър за пръст, медицинско оборудване, измерващо множество параметри, безконтактни термометри, професионална скала за тегло/везна, кислородни бутилки – 5 л, с редуцир винтил и овлажнител и кислороден концентратор, глюкомери. Дигитализира се мамографът, който беше закупен през първия етап на проект „e-Social Health Care”.

Медицинското оборудване бе предадено днес, за безвъзмездно ползване, от Кмета на Община Златоград, на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като управителят пое ангажимент част от дарението да се предостави на Филиал за спешна медицинска помощ – Златоград (ФСМП – Златоград) – структурна единица към Център за спешна медицинска помощ – Смолян и общопрактикуващите лекари в Поликлиниката.

Извършени бяха и строително-монтажни дейности на Поликлиника на болницата. Подмени се дограмата в общите части, ремонтираха се изцяло санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните, положена бе антибактериална винилова настилка, обзавеждането в чакалните и пространствата за посрещане на пациенти също беше подменено. Всички осветителни тела са сменени с нови LED – енергоспестяващи.

Благоустроиха се и подходите към Поликлиниката и болницата.

Вирни се горе