Община Златоград бе домакин на финалните събития реализирани в рамките на два проекта

 Община Златоград бе домакин на финалните събития реализирани в рамките на два проекта

Община Златоград, като координатор на два проекта, финансирани по Програма „Еразъм+”, бе домакин на финалните събития, на които бяха представени интелектуални продукти, реализирани в рамките на проект „ABUTRAINING” и проект „ECOLOG”

В рамките на последните 21 месеца, международният консорциум, включващ Община Златоград като координатор и партньори: Национална Асоциация на Работещите с Хора с Увреждания, гр. Пловдив, ЕТ „Аналитична зона – Станимира Начева“, гр. Сливен, REHAB EXP SAGLIK MUHENDISLIK DANISMANLIK Ltd STI, гр. Анкара, Турция и PhoenixKM, гр. Кортмарк, Белгия, работиха интензивно за създаване на програма за превенция на насилието над възрастни хора. Бяха подготвени над 120 социални работници, членове на семейства и полагащите грижи за възрастни хора, как да разпознават насилието на възрастните и какви действия да предприемат, за да се справят адекватно с него.

По проект „Еко-отговорен гражданин чрез обучение, основано на сериозна обучителна игра”, мярка „Стратегически партньорства за иновации в обучението на възрастни хора над 18 години”, Община Златоград си партнира с консултантска компания „ЕкологияКМ“, с. Брестовица, България; форум за насърчаване на доброволчеството при защита на населението гр. Пловдив; ЕУФОРА Гърция, ЮРОСАЙ Кипър и софтуерна компания СОФТ КЮ ЕНД АР Сърбия. Разработени бяха иновативни и интерактивни обучителни материали за подпомагане, на развитието в обществото, на екологична отговорност. Проектът фокусира вниманието на гражданите за важността на екологичното поведение и качеството на живот, който водим, за това колко е важно създаването на колективна екологична чувствителност.

По време и на двете събития бяха представени и резултати от проведените пилотни обучения в България, Кипър, Сърбия и Турция. Дискутирани бяха и мерките за осигуряване на устойчивостта на проектите в бъдеще.

Вирни се горе