Община Смолян започва кампания по преброяване на безстопанствените кучета

Община Смолян започва кампания по преброяване на безстопанствените кучета

В изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Наредба №4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Общинската Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета за периода 2019-2024г., Община Смолян организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на града и населените места.

Целта на преброяването е да се отчете всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. Отчита се приблизителна възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличие или липса на маркировка за извършена кастрация. Тези мероприятия се правят с цел да се определи динамиката на развитие на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.

Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март- юни и/или септември-ноември. Конкретно за община Смолян същото следва да се извърши в рамките на месец юни 2022г.

В организираната дейност доброволно могат да се включат Организации за защита на животните.

Вирни се горе