Община Смолян въвежда еднопосочно движение по улица "Дичо Петров"

     Община Смолян въвежда еднопосочно движение по улица "Дичо Петров"

Община Смолян въвежда еднопосочно движение по улица "Дичо Петров". Движението е в посока от Дълбокото дере към Библиотеката!

Със Заповед №РД-0785 от 02.08.2022 г., на Николай Мелемов - кмет на община Смолян се въвежда на еднопосочно движение от 06:00 ч. на 04.08.2022 г., по ул. „Дичо Петров“ от кръстовището на ул. „Бузлуджа“ с ул. „Дичо Петров“, до кръстовището на ул. „Дичо Петров“ с ул. “Кокиче“, като посоката на движение е запад – изток от ул. „Бузлуджа“ по ул. „Дичо Петров“ към ул. “Кокиче“.

Заповедта може да видите на сайта на община Смолян тук:

Снимка: Пенко Чешмеджиев

Вирни се горе