Община Смолян, уведомява собствениците на дърва за огрев, складирани на общински терени, че до 12 юни трябва да бъдат премахнати

Община Смолян, уведомява собствениците на дърва за огрев, складирани на общински терени, че до 12 юни трябва да бъдат премахнати

Във връзка с изпълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Смолян, уведомяваме всички собственици на дърва за огрев, складирани на тротоари, зелени площи, детски площадки и терени-общинска собственост, че в срок до 12 юни, 2022 г. включително, трябва да бъдат преместени на собствен терен и да бъдат освободени заетите площи, общинска собственост.

След тази дата на нарушителите ще им бъде наложено административно наказание, съгласно чл. 74, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Смолян, като същата предвижда глоба за физически лица в размер от 50 до 2000 лв. и за еднолични търговци и юридически лица глоба от 100 до 5000 лв.

Отделно от посочената глоба ще бъдат предприети съответните действия по чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, който се владее или държи без основание.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе